Terug naaar Tijdmachine

1956

RK Bewaarschool wordt RK Kleuterschool De Engelbewaarder

Met de officiële invoering van het kleuteronderwijs in 1956 heette de Rijense RK Bewaarschool voortaan RK Kleuterschool De Engelbewaarder.
Het gebouw in de Hoofdstraat (sinds 1950) was toen al ‘hopeloos te klein’. Maar pas in 1962 kwam er een nieuwe vierklassige kleuterschool bij in de Ruijsdaelstraat: RK Kleuterschool De Ark. Tot die tijd had De Engelbewaarder een ruimteprobleem. Het schoolbestuur huurde onder andere een zaaltje bij café Sibon aan de Hoofdstraat voor zo’n 35 kleuters. Met de komst van De Ark ging het beter, maar de staat van het oude gebouw was zo slecht dat een verbouwing niet meer mogelijk was. De Engelbewaarder kreeg daarom in 1969 twee lokalen van de opgeheven vglo-school aan de Kloosterstraat.
In 1970 en 1971 kwamen er weer twee nieuwe RK Kleuterscholen bij: De Drempel en De Wiek. In 1975 werd De Engelbewaarder opgeheven en verhuisden de kleuters naar de nieuwe kleuterschool De Brakken.