Terug naaar Tijdmachine

1830

Inkwartieringen Belgische Opstand

Gilze en Rijen kreeg door de Belgische Opstand vanaf 1830 te maken met inkwartieringen (tot 1839). Behalve dat er manschappen gelegerd waren in het Kamp van Rijen, werden er ook troepen in alle dorpen van de gemeente ingekwartierd. Tot aan 1835 lag het gemiddeld aantal ingekwartierde militairen tussen 500 en 600. Tussen 1835 en 1839 nam dit aantal af tot 150 à 200 militairen. Op enkele uitzonderingen na, kon niemand binnen de gemeente zich onttrekken aan de last van de inkwartieringen. Als tegemoetkoming in de kosten kregen inwoners voor verhuur van alleen een bed, een vergoeding van 3/16 cent per man per dag. Bij volledige kost en inwoning werd 35 cent per man per dag gerekend. Was er in huis geen plaats, dan mochten de militairen ook in schuur of stal slapen. Wel moesten ze een hoofdkussen, schone lakens en een deken krijgen. In de winter waren dat twee dekens.