Terug naaar Tijdmachine

1830

Kampement in Rijen tijdens Belgische Opstand

De periode 1830-1839 staat bekend als die van de Belgische Opstand. Het Nederlandse leger richtte in die tijd op de heide in Rijen een groot kampement in. In de geschiedenis staat het bekend als het Kamp van Rijen. Hier werd de tweede divisie onder leiding van de Hertog van Saksen Weimar gelegerd en delen van de eerste divisie. In totaal meer dan twaalfduizend militairen, met daarbij nog de nodige verzorgende eenheden.
Op 1 augustus 1831 trokken de troepen op naar België om de opstand neer te slaan. Na tien dagen werd onder druk van Engeland en Frankrijk de strijd beëindigd en op 14 augustus zetten de manschappen de terugtocht naar Nederland in.