Terug naaar Tijdmachine

1831

Koninklijke Marechaussee handhaaft de orde in Rijen

Duizenden militairen waren van 1831 tot 1834, tijdens de Belgische Opstand en de periode direct daarna, in de gemeente Gilze en Rijen gelegerd. 25 personeelsleden van de Koninklijke Marechaussee handhaafden de orde. De gemeente droeg op jaarbasis 40 gulden bij in de kosten. De Koninklijke Marechaussee was gelegerd op het Kamp van Rijen, in een eigen gebied achter de tenten van de militairen van het veldleger.
Koning Willem I heeft in 1814 de Koninklijke Marechaussee opgericht. Het is een op militaire leest geschoeide politieorganisatie.