Terug naaar Tijdmachine

1831

Kamp van Rijen gebouwd

Het Kamp van Rijen werd in 1831 gebouwd langs de weg van Tilburg naar Breda, ter hoogte van Rijen. In dit kamp verzamelden zich de troepen van het Nederlandse leger die te maken hadden met de Belgische Opstand. Het kamp had een lengte van 1670 meter en een breedte van 212 meter.
De manschappen bouwden 1269 tenten. Ook verschenen er 104 houten gebouwen voor de verzorgende eenheden en voor marketentsters en werden er diverse paardenstallen gebouwd.
Het valt op dat de twaalfduizend militairen (volgens het archief) slechts 6384 dekens kregen.