Terug naaar Tijdmachine

1820

Eerste jaarmarkt in Rijen gehouden

Christoffel Houtepen en Cornelus van Dongen dienden in 1820 namens de boeren en de nijverheid van Rijen een verzoek in voor een jaarlijkse markt van rundvee en nering, op de dinsdag na de derde zondag in oktober. De districtsschout vroeg de gemeenteraad een reglement te maken in de geest van dat voor de jaarmarkt in Alphen. Om ‘van de orde en regelmatigheid op ten Rijen te houden Veemarkt verzekerd te zijn’. De Provincie keurde de markt goed. Deze jaarmarkt werd al snel uitgebreid met meerdere markten in het jaar. Zo was er bijvoorbeeld in 1902 nog een verzoek van de boeren uit Rijen om de bestaande vijftien veemarkten nog met vier nieuwe uit te breiden. De markten werden in de Kerkstraat (de huidige Hoofdstraat) gehouden, totdat ze in 1936 naar het Marktplein (het huidige Burgemeester Sweensplein) werden verplaatst. De huidige jaarmarkt in Rijen is hier nog een overblijfsel van, hoewel er al lang geen rundvee meer wordt aangevoerd.