Terug naaar Tijdmachine

1820

Jaarmarkten in Rijen

In 1820 kregen boeren in Rijen toestemming om jaarlijks in oktober een jaarmarkt van vee te houden. Vaste dag werd de dinsdag na de derde zondag van de maand. Artikelen uit het reglement laten zien hoe de markt in de Kerkstraat (huidige Hoofdstraat) werd ingericht:
Punt 4: het vee zal door den gehele Kerkstraat in twee rijen geschaard worden. Het touw welkt aan de  lindebomen te spannen en om de beesten vast te maken.
Punt 5: er zal nimmer eenig voorregt van staanplaats bestaan, maar den eerst komende zal de beste na zijnen verkiezing mogen innemen.
Punt 6: de kramers zullen hunne kramen, stallen en tafels zoodanig moeten plaatsen, dat zij aan de standplaats van het vee geen hinder toebrengen’.
Er was vast een levendige handel, maar tegelijkertijd moet de stank, naar onze begrippen, ondraaglijk geweest zijn. De kramers die overal vandaan kwamen en die hun waar aan de man en de vrouw probeerden te brengen, trokken waarschijnlijk veel publiek uit het dorp, maar zeker ook uit de dorpen in de omgeving. Het was een feest waar mensen ieder jaar weer naar uitkeken: een veemarkt met aanvoer van rundvee en wat biggen, met kramers en met een kermis. De plaatselijke winkeliers en cafés voeren er wel bij.
De eerste jaarmarkt in 1820 liep in de loop van de tijd zo goed, dat er met de komst van de spoorlijn in 1863 meer markten kwamen.