Terug naaar Tijdmachine

1830

Markten lopen terug tijdens Staat van beleg Breda

De bewoners van het platteland boden in 1830, tijdens de Staat van beleg van Breda, minder producten en waren aan op de Bredase markt. De hoeveelheid was zoveel minder, dat de bewoners van de omliggende dorpen een oproep kregen om vooral granen, boter en dergelijke op de Bredase markt te koop  aan te bieden. Hadden de verkopers een veiligheidskaart bij zich, dan kregen ze bescherming van de autoriteiten.