Terug naaar Tijdmachine

1845

Ziekte onder het rundvee

Onder het rundvee heerste in 1845 een ziekte die als longziekte bekend stond. Verschillende stallen in onze gemeente stierven helemaal uit. De regering stelde wel middelen beschikbaar, maar er konden maar enkele beesten van de ziekte genezen worden. Onder de landbouwers heerste grote verslagenheid.