Terug naaar Tijdmachine

1845

Inkwartiering door oefeningen

Ook in 1845 werden weer veel militairen in onze gemeente ingekwartierd. Dit had te maken met grootschalige oefeningen. Gilze moest 320 manschappen en 230 paarden verzorgen.
Rijen 110 manschappen en 80 paarden.