Terug naaar Tijdmachine

1848

Grondwetsherziening

De grondwetsherziening van 1848 bracht grote veranderingen met zich mee voor het plaatselijk bestuur. Er kwam ruimte voor een democratisch bestuursstelsel.
De gemeentewet van 1851 die daaruit voortkwam, geldt nog steeds voor alle gemeenten. Met als gemeentelijke bestuursorganen:

-        gemeenteraad - gekozen door de inwoners - hoogste bestuursorgaan;
-        college van burgemeester en wethouders - dagelijks bestuur. De gemeenteraad kiest de wethouders. Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur (maart 2002) kunnen dat personen uit de raad of van buiten de raad zijn. Wethouders maken geen deel meer uit van de raad en hebben geen stemrecht;
-        de burgemeester - voor zes jaar benoemd door de Kroon - zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor en is belast met enkele specifieke takende Lei aan de Brakken verbreden, de straatweg repareren, het schoolhuis in Rijen verven en palen op de Rijense voetpaden stellen.