Terug naaar Tijdmachine

1849

Landgoed Josephinehoeve door Guichart gekocht

Willem Frederik Guichart, koopman in Petersburg, kocht in 1849 ruim honderd hectare heide en woeste grond op de Groote Heide ten westen van de Nieuwe Alphensebaan in Gilze.
Kort daarna liet hij er een huis met schuur bouwen om van daaruit met de ontginning te beginnen. De familie Guichart bleef tot 1869 eigenaar van het landgoed en verkocht het toen aan de familie Van Mierop. Deze familie woonde niet in Gilze, maar kwam er af en toe om van de rust en de jacht te genieten. De hoeve is waarschijnlijk vernoemd naar de echtgenote van Van Mierop.
Pachters en eigenaren wisselden nog al eens in de loop der jaren. In 1923 was J.A. van Tilburg eigenaar en na zijn overlijden werd het landgoed onder de erfgenamen verdeeld en viel het in delen uiteen. Een groot gedeelte van het bos kwam in het bezit van de Domeinen en werd in 1957 een afgerasterd terrein van Defensie. Opslagcomplex Buitenveld werd er gevestigd. In 2007 vertrok Defensie en werd het gebied teruggeven aan de natuur. De oude Josephinahoeve (Alphensebaan 21-23) is verbouwd en als zodanig niet meer herkenbaar.