Terug naaar Tijdmachine

1851

Zittingsduur en grootte van de raad

Na invoering van de gemeentewet van 1851 hadden raadsleden zes jaar zitting; elke twee jaar trad een derde van de leden af. Dat veranderde in 1919; voortaan traden raadsleden om de vier jaar allemaal tegelijk af.
Vóór 1851 was het aantal raadsleden in Gilze en Rijen niet constant; het varieerde van zeven tot tien. In 1851 werden het er zeven. Door toename van het aantal inwoners liep dit aantal langzamerhand op. In 1891 waren het er elf en in 1931 dertien. In 1949 kregen we vijftien raadsleden, in 1962 zeventien en in 1978 negentien. Sinds 2006 hebben we eenentwintig raadsleden.