Terug naaar Tijdmachine

1851

Verantwoordelijkheid brandbestrijding vastgelegd in Gemeentewet

In 1851 werd de eerste Gemeentewet in Nederland ingevoerd. Uitgangspunt van de Gemeentewet was dat een door de inwoners gekozen gemeenteraad besluiten nam over zaken die in het belang van de gemeente waren. Daaronder viel ook de brandbestrijding. Burgemeester en wethouders kregen de zorg voor de blusmiddelen. De burgemeester kreeg het opperbevel over de brandweer en werd daarmee de eerstverantwoordelijke.