Terug naaar Tijdmachine

1865

Hare Majesteit de Koningin Weduwe overleden

De moeder van Willem III, Anna Pauwlona, overleed in 1865.
Binnen de gemeente werden acht dagen de klokken geluid en er waren tijdens die dagen geen openbare vermakelijkheden.