Terug naaar Tijdmachine

1865

Veeziekten heersen in de omgeving

Er heerste een veeziekte in 1865. Daarom mochten er tot nader order op de markt in Rijen geen runderen en varkens verhandeld worden. Andere maatregelen hadden te maken met:

-        de stallen schoonhouden;
-        de mest zo vaak mogelijk wegruimen;
-        de grond met run (gemalen eikenschors) bestrooien;
-        ruime toevoer van verse lucht in de stallen.

In 1866 ging er nog een waarschuwing uit voorzichtig te zijn bij de aankoop van vee. In 1868 kwam er weer een waarschuwing voor veeziekte; dat jaar heerste er miltvuur.