Terug naaar Tijdmachine

1874

Telegraaf, telefoon en postkantoor P.T.T.

Rijenaren wilden al vanaf 1874 gebruik maken van de telegraaf; het spoorstation had er al een. Maar voor de inwoners zelf, liet de telegraaf lang op zich wachten. In 1899 kwam er een postkantoor met telefoon en telegraaf in de Kerkstraat, de huidige Hoofdstraat, met brievengaarder E. Dhaenens. Het volgende postkantoor was in de Wilhelminastraat en in 1952 stond het op de hoek Hoofdstraat/ Pastoor Gillisstraat. Het laatste postkantoor stond op de hoek Pastoor Gillisstraat/Schepenstraat.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog had Rijen nog even een tweede postkantoor, namelijk in het militaire legerkamp.
In 1919/1920 spanden Rijens Belang en Gilze Vooruit zich samen in voor een aansluiting van het spoorstation in Rijen op het intercommunale telefoonnet. En met resultaat. In de daaropvolgende jaren kregen steeds meer kantoren en woningen een aansluiting op het telefoonnet. Na 1960 werd het hebben van een vaste telefoonaansluiting algemeen. Met de komst van internet en de mobiele telefoon kwam daar weer verandering in. Steeds meer mensen schakelden over van een vaste aansluiting naar mobiel bellen of bellen via internet.