Terug naaar Tijdmachine

1873

Ontginningen in en om Molenschot

Het aantal inwoners in Molenschot groeide rond 1873 flink. Dat kwam vooral door de grote ontginningen, die veel werkvolk aantrokken. Het gebied aan de Calunadreef bij Molenschot was zo’n grote ontginning, net als Stoelewijzer tussen Molenschot en Breda en het Burgtse Baantje. De Rimpelaar is pas laat ontgonnen, rond 1910. Dit gebeurde op initiatief van kapitaalkrachtige burgers. De kleinere boeren konden pas land ontginnen met de komst van de kunstmest begin twintigste eeuw. Pas ontgonnen grond was niet zo vruchtbaar, maar wel heel geschikt voor bepaalde vormen van tuinbouw, zoals aardbeien en frambozen.