Terug naaar Tijdmachine

1877

Gemeentearbeider aangesteld

De gemeente stelde in januari 1877 de eerste gemeentearbeider in Gilze aan voor ‘het slechten der sporen en verder onderhouden der wegen, bosschen en beplantingen’. Twee jaar later kwam daar een tweede arbeider bij. In 1895 kregen de gemeentearbeiders er een taak bij: de waterlopen schoonmaken.