Terug naaar Tijdmachine

1898

Kroningsfeesten voor Koningin Wilhelmina

Op 6 september 1898 werd Wilhelmina tot koningin gekroond. Heel het land vierde feest, ook Gilze en Rijen. Om die kroningsfeesten te bekostigen werd uit de gemeentekas ƒ 250,00 betaald.
De klokken luidden driemaal die dag, er werd een feestrede uitgesproken en de Liedertafel gaf een concert. Er werd een luchtballon opgelaten en de schoolkinderen kregen een traktatie. In Rijen werd aan het latere Wilhelminaplein een Wilhelminaboom geplant. En ook in Molenschot werd een Wilhelminaboom geplant, ‘ongeveer 100 meter ten N.O. der Sint Annakerk door den oudste inwoner der parochie, den drieëntachtigjarigen heer Adriaan Bink’.