Terug naaar Tijdmachine

1818

Generale borgbrieven afgeschaft

Personen die zich wegens huwelijk of om andere reden ergens anders vestigden, kregen vroeger van de gemeente van herkomst een borgbrief mee. In deze brief stelde de gemeente zich garant voor de betreffende persoon, wanneer die armlastig zou worden. In 1716 werd de persoonlijke borgbrief vervangen door de zogenaamde generale borgbrief. Gilze en Rijen maakte met Ginneken en Bavel een afspraak over wederzijdse toepassing.
Bij wet van 28 november 1818 werd bepaald dat de gemeente van herkomst voortaan zou betalen als een persoon armlastig werd. Hiermee kwamen de borgbrieven te vervallen.