Terug naaar Tijdmachine

1818

De beste leerlingen winnen prijzen

In de strijd tegen het schoolverzuim raadde de overheid de scholen een prijzenstelsel aan. Kinderen aanmoedigen door ze te belonen. In dit geval door boeken te geven aan de beste leerlingen.
Om die bijzondere reden bezochten burgemeester, pastoor en andere notabelen op zondag 28 februari 1818 voor het eerst de school in Rijen. Ze inspecteerden de schriften van de 94 leerlingen van onderwijzer Hendrik Christiaansen. Ze keken naar lessen in spellen, lezen en rekenen. Na deze ‘examens’ reikten ze aan de beste leerlingen prijzen uit.
Datzelfde gebeurde in december van dat jaar in Gilze. Daar ontving Meester Schrauwen het voorname gezelschap met zijn 199 kinderen in drie klassen. Hij dichtte bij de prijsuitreiking in 1819:
‘den achtsten Maart treedt Gilzes jeugd
In’t schoolgebouw, om daar met vreugd
Den loon te ontvangen, die hun vlijt
In’t letterpark is toegewijd.’
Het prijzenstelsel zou in onze gemeente tot 1861 blijven bestaan.