Terug naaar Tijdmachine

1831

Wapenschouw op de Molenheide

Op 23 juli 1831 werd op de heide tussen Gilze en Rijen een grote wapenschouw gehouden. Hieraan namen alle troepen deel die gelegerd waren in het Kamp van Rijen. Alle afdelingen en korpsen uit het legerkamp traden aan. Ook de militairen die in de dorpen van de gemeente  waren ingekwartierd namen er aan deel. Er stonden 36.000 militairen opgesteld in een groot vierkant; twee divisies infanterie, drie regimenten ruiterij en 55 stukken geschut van de rijdende artillerie en de veldartillerie. Koning Willem I, zijn zonen Prins Willem van Oranje en Prins Frederik, en zijn drie kleinzonen, namen allen te paard de parade af. De parade ging vooraf aan de Tiendaagse Veldtocht.