Terug naaar Tijdmachine

1832

Kadaster afgerond

In 1832 werd het kadaster (de administratie van de grondpercelen) in onze gemeente afgerond. De Fransen legden er na 1810 de basis voor. Landmeters hadden sindsdien de hele gemeente in kaart gebracht en de perceelsgrenzen ingemeten. Daarbij legden ze ook de gemeentegrenzen nauwkeurig vast. Ze deden dat op basis van vroegere gegevens en afspraken met de burgemeesters van aangrenzende gemeenten.