Terug naaar Tijdmachine

1833

Spotternijen in hoofdwacht Gilze

Vanwege de Belgische Opstand en de oprichting van het Kamp van Rijen in 1831 was op de heuvel in Gilze een hoofdwacht ingericht. De soldaten van de Jagers van Dam, een vrijwilligerskorps, dreven in 1833 de spot met het katholieke geloof, terwijl ze dienst hadden in de hoofdwacht. Jan van Rijnbeek speelde spottend een pastoor tijdens de H. Mis. Plotseling viel hij neer met een verlamming als gevolg van een hersenbloeding. Voor de katholieke bevolking was dit een teken van boven dat met het geloof niet viel te spotten. Het voorval kreeg heel veel aandacht in de landelijke pers. Het werd  na onderzoek uitvoerig beschreven.