Terug naaar Tijdmachine

1833

De Landstorm opgericht

In 1833 werd ook in Gilze en Rijen de Landstorm (Vrijwillige Landstorm) opgericht. Dit was een leger van bewapende vrijwilligers dat het reguliere leger ondersteunde. De Landstorm was plaatselijk georganiseerd. De burgemeester was commandant. In 1839 werd de Landstorm ontbonden.