Terug naaar Tijdmachine

2014

Gemeenteraad van Gilze en Rijen akkoord met uitbreiding opvang asielzoekers

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 juli 2014 is de raad akkoord gegaan met de uitbreiding van de opvangcapaciteit van het Asielzoekerscentrum Prinsenbos, Gilze van 1013 plaatsen naar 1200 plaatsen. De raad ging niet akkoord met de extra noodopvang van 300 asielzoekers, dat gaat volgens de raadsleden de draagkracht van Gilze te boven.