Terug naaar Tijdmachine

2014

Uitbreiding Asielzoekerscentrum Prinsenbos, Gilze

In verband met een grote stroom van asielzoekers, heeft het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) besloten om de opvangcapaciteit van het Asielzoekerscentrum Prinsenbos, Gilze uit te breiden.
Het asielzoekerscentrum wordt gerenoveerd, uitgebreid en gesplitst in twee keer 600 asielzoekers.
Er komt een gezinslocatie (in combinatie met opvang van alleenstaande asielzoekers) en er komt een zogeheten procesopvang locatie (POL)
De POL vangt nieuwkomers op voor drie tot acht weken. Na acht dagen wordt beslist over de asielaanvraag.