Terug naaar Tijdmachine

1990

Verplaatsing Luchtmacht Officiersschool (LUOS)

De Luchtmacht Officierschool (LUOS) verhuisde in 1990 van Vliegbasis Gilze-Rijen naar Woensdrecht. De school werd daar samengevoegd met de Koninklijke Militaire School. Met de verplaatsing van deze school verhuisden ook een groot aantal militairen en hun gezinnen naar Woensdrecht.