Terug naaar Tijdmachine

1990

Explosieven Opruimingsdienst verplaatst

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd in 1990 van Prinsenbosch verplaatst naar het voormalige complex van het Depot Vliegtuigmaterieel op Vliegbasis Gilze-Rijen. In 2009 werden alle EOD-afdelingen van Landmacht, Marine en Luchtmacht onder een defensiecommando ondergebracht.