Terug naaar Tijdmachine

1951

Personeel Depot Vliegtuigmaterieel op Kamp Prinsenbosch gelegerd

In 1951 werd het Depot Vliegtuigmaterieel opgericht. De magazijnen van dit depot werden op een deel van de vliegbasis gebouwd en enige tijd daarna ook op het complex Buitenveld aan de Nieuwe Maastrichtse baan (gesloopt in 2007). Het personeel van het Depot Vliegtuigmaterieel werd op Kamp Prinsenbosch gelegerd. In 1990 voegde de Luchtmacht dit depot samen met de Straalmotorenwerkplaats op Vliegbasis Woensdrecht. In feite betekende dit de opheffing en verplaatsing van het hele depot naar Woensdrecht, wat een groot verlies aan arbeidsplaatsen voor Gilze en  Rijen betekende.
In 1992 ging al het opgeslagen materieel en de inventaris van de werkplaatsen van het Depot Vliegtuigmaterieel naar Woensdrecht en verliet het personeel Kamp Prinsenbosch.