Terug naaar Tijdmachine

1951

Depot Vliegtuigmaterieel ingericht

Op 15 augustus 1951 werd op Vliegveld Gilze-Rijen het Depot Vliegtuigmaterieel 2 ingericht. In de zuidwesthoek van de vliegbasis verschenen vijftien dubbele Romney-loodsen die met verharde wegen waren verbonden. Dit depot kende een materieeldienst, een technische dienst en een verzorgingssquadron, waarin ondersteunende diensten als het motortransport waren opgenomen.
Op het hoogtepunt werkten er meer dan 650 burgers en militairen.