Terug naaar Tijdmachine

1933

IJsbaan aangelegd in Rijen en in Gilze

De besturen van de ijsclubs van Rijen en van Gilze wilden in 1933 een ijsbaan aanleggen. Ze kregen van de gemeente een subsidie van 40% van de kosten van de aanleg, met een maximum van ƒ 800,00 toegewezen. Wel stelde de gemeente de volgende voorwaarden:

-        dat het hele werk werd uitgevoerd met werkeloze arbeiders, die woonachtig waren in de gemeente en voor het werk aangewezen werden door of namens het college van B&W;
-        dat het werk zou worden uitgevoerd op een uurloonbasis van ƒ 0,27.

De Heidemaatschappij deed de opmetingen voor de aanleg van de banen. Er werd gebruik gemaakt van de ‘leemputten’ die door afgraving van leem voor de steenfabrieken waren ontstaan.