Terug naaar Tijdmachine

1933

C.M.F. (Toke) Huijbregts, Rijen

Toke Huijbregts was in 1933 lid van het oprichtingsbestuur van de Boerinnenbond in Rijen en de eerste voorzitter van deze bond. Als voorzitter heeft ze veel bijgedragen aan de emancipatie van de boerin en van de Rijense boerin in het bijzonder.
Toke werd als Catharina Maria Francisca Huijbregts op 27 februari 1910 in Gilze en Rijen geboren. Na haar huwelijk heette ze Cato van Loon-Huijbregts, maar in de volksmond bleef ze Toke Huijbregts.
De Boerinnenbond betekende veel voor de Rijense boerinnen. De bond had als doelstelling de boerin uit haar isolement van boerderij en gezin te halen. Want binnen de toenmalige samenleving had zij eigenlijk alleen maar met de drie k’s te maken: kind, keuken en kerkelijke opvoeding. Er moest ook gelegenheid tot ontspanning, scholing en vorming komen. Met slacht- en inmaakcursussen en cursussen in breien en bloemschikken, bleef de Boerinnenbond dicht bij huis. Maar ook kregen de vrouwen ontwikkelingscursussen en daar was veel belangstelling voor.
Met het zestigjarig bestaan van de KVO in Rijen liet Toke Huijbregts als 82-jarige haar gezicht nog eens zien. Ze overleed op 17 september 1996 in Baarle-Nassau.