Terug naaar Tijdmachine

1939

Raadsvergadering voortaan met gebed geopend

‘Almachtige God, wij bidden U, laat Uw zegen rusten op deze vergadering; stort Uw genaden over ons uit en verlicht ons verstand, opdat wij met ware wijsheid en juist beleid de belangen van onze gemeente zullen behartigen. Amen’. In de vergadering van 28 juni 1939 viel het besluit om de raadsvergaderingen voortaan met dit gebed te openen. In 2002 werd het gebed voor aanvang van de raadsvergadering weer afgeschaft.