Terug naaar Tijdmachine

1939

Kermis afgelast tijdens mobilisatie

Door de dreiging van een nieuwe oorlog waren er in Gilze en Rijen in 1939 veel gemobiliseerde militairen gelegerd. Na veel onderlinge discussie in de raad en na overleg met de militaire overheid, besloot de gemeenteraad met het oog op de mobilisatie de kermis niet door te laten gaan. De kermismarkt mocht wel doorgaan. Deze regeling gold  voor de gehele gemeente.