Terug naaar Tijdmachine

1947

Vliegbasis geeft geluidshinder

De aanwezigheid van de vliegbasis betekent geluidshinder voor de omgeving. De klachten daarover hebben een lange geschiedenis. Vanuit de gemeente ging hierover al  in 1947 een brief naar de Commandant van Vliegbasis Gilze-Rijen, met het verzoek: ‘…….. middelen te vinden om het oorverdovend lawaai, dat door sommige piloten wordt gemaakt, te verminderen of op te heffen’. Telefoongesprekken waren soms niet mogelijk, veel kinderen konden de slaap niet vatten en andere kinderen schrokken wakker.