Terug naaar Tijdmachine

1947

Afval achterlaten verboden

Per 12 september 1947 werd een verordening van kracht die het verbod op ‘zwerfafval’ regelde: ‘Het is verboden vuilnis van welke aard dan ook, afval van eetwaren en land- en tuinbouwproducten, papier, glas, zand, metalen, as, sintels, puin alsmede stoffen, welke hinderlijke stank kunnen verspreiden of voor de gezondheid schadelijk zijn te werpen, te laten vallen, te strooien, uit te gieten of in het algemeen te doen neerkomen op of aan wegen of op voor het publiek toegankelijke plaatsen’.