Terug naaar Tijdmachine

1947

Klachten van bestuur Katholieke Actie

Het hoofdcomité van de Katholieke Actie (belangenvereniging voor katholieken) klaagde in 1947 bij de gemeente over de onbehoorlijke kleding van de meisjes, die het Kamp van de Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding aan de Oosterhoutseweg bezochten.
In de gemeenteraad verklaarde de burgemeester dit te hebben besproken met het bestuur van de Rotterdamse Bond. Dat had toegezegd in het vervolg rekening te houden met de Brabantse opvattingen over fatsoenlijke kleding. Ondanks dat kwamen hierover in 1949 nog steeds klachten bij de gemeenteraad binnen.