Terug naaar Tijdmachine

1948

Klachten over de ‘Hitlerpoel’

Bij de gemeente kwamen in 1948 veel klachten binnen over misstanden bij de stortplaats voor vuil, de zogenaamde ‘Hitlerpoel’, aan de huidige Kempenbaan. Sommige voerlui deponeerden hun vrachten niet in de kuil, maar losten het vuil al, voordat zij de aangewezen plaats hadden bereikt. Het gevolg was dat goedwillenden noodgedwongen hun lading ook vroegtijdig moesten lossen.
In 1949 raakte de poel vol en moest er naar een alternatief gezocht worden. De ‘Hitlerpoel’ is later gesaneerd.