Terug naaar Tijdmachine

1948

Zuster Caroline (M.G.) Klein, onderwijzeres in Rijen en in Gilze

In 1948 kwam zuster Caroline vanuit het Franciscanessenklooster in Dongen naar Rijen en werd daar hoofd van de St. Jozefschool. Het was een moeilijke tijd na de Tweede Wereldoorlog. Voor haar betekende het onder andere woekeren met de ruimte om de kinderen allemaal een plaats in de klassen te kunnen geven. In 1953 kreeg ze nog eens zo’n 79 meisjes voor een poosje extra op te vangen. Het was het jaar van de watersnoodramp en in het Kinderkamp in Rijen vonden gezinnen uit Zeeland tijdelijk onderdak.
In datzelfde jaar kreeg zuster Caroline op eigen verzoek eervol ontslag in Rijen.
In 1967, na veertien jaar, kwam ze weer terug in de gemeente. Ze werd hoofd van de Klim-Opschool (de vroegere Josephschool) in Gilze en zou dat tot 1983 blijven. Deze meisjesschool kreeg (net als overal) te maken met een daling van het aantal roepingen en dat betekende dat de Klim-Opschool bij haar afscheid al heel lang meer lekenleerkrachten dan zusters telde. Ook zaten er sinds 1974 zowel meisjes als jongens in de klassen. En ook die gemengde school wist zuster Caroline nog jarenlang goed te leiden.
In maart 1983 werd Caroline Klein Koninklijk onderscheiden. Een maand later nam ze afscheid en daarmee vertrokken ook de zusters van Dongen voorgoed uit onze gemeente. De zusters hebben er in 114 jaar tijd veel en goed werk gedaan.