Terug naaar Tijdmachine

1949

Verwoeste gronden na WO II

Na de Tweede Wereldoorlog is ruim 120 ha grond lang verwoest, onderkomen en verlaten blijven liggen. Maar in 1949 werd de grond weer voor cultuur geschikt gemaakt. Veel van de bedoelde grond lag binnen de omrastering van het vliegveld.