Terug naaar Tijdmachine

1949

Vliegbasis Gilze-Rijen en de NAVO

Nederland werd in 1949 lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
De NAVO gaf Vliegveld Gilze-Rijen voor vredestijd de bestemming van opleidingsveld voor de Nederlandse Luchtmacht. In oorlogstijd zou het onderdak moeten bieden aan Britse Squadrons van de Royal Air Force (RAF).