Terug naaar Tijdmachine

1954

Uitbreidingsplan Vijf Eiken in Rijen vastgesteld

Om woningen te kunnen bouwen die de Rijksoverheid had toegewezen, moest de gemeente grotere uitbreidingsplannen ontwikkelen. Het in 1954 vastgestelde plan voor Rijen, het uitbreidingsplan Vijf Eiken voorzag in de bouw van ongeveer duizend woningen tussen spoorlijn en Heistraat. Ook moest er een doorbraak komen tegenover de kerk in de Hoofdstraat en werden bouwterreinen voor ondermeer het nieuwe gemeentehuis en een nieuwe kerk gepland.
In de loop van enkele tientallen jaren kwamen deze plannen ook echt tot stand en verrezen er bijzondere voorzieningen zoals het gemeentehuis in 1961, een rooms katholieke kerk met pastorie in 1963, bejaardenhuis Sint Petrus in 1963, werkplaatsen en kantoren van de gemeente in 1965 en later verschillende schoolgebouwen, een zwembad en sporthal, winkelbebouwing, postkantoor, politiebureau, wijkgebouw voor Wit-Gele Kruis en een sociaal cultureel centrum.
Een bijzonder punt van discussie vormde in 1968 een plan voor enkele woongebouwen van maar liefst negen etages hoog in de buurt van de Statenlaan. Dit plan werd na veel debat en acties, als niet passend bij de gerealiseerde laagbouw teruggenomen.