Terug naaar Tijdmachine

1954

Ericssonstraat (Rijen)

Begin 19e eeuw was de exploitatie van een telefoonnet nog een particuliere aangelegenheid. Zo had de Algemeene Telephoon Maatschappij (ATM) een aantal plaatselijke netten onder haar beheer. De apparatuur daarvoor kocht ATM in het buitenland. De maatschappij verzorgde zelf onderhoud, reparaties en revisies. Hiervoor werd in 1907 op de hoek van Julianastraat en de Rijksweg een fabriek gebouwd. Dit bedrijf heette de N.V. Electrische Werktuigen Fabriek. Op 15 februari 1920 nam het Zweedse Ericsson het bedrijf over. Ericsson was al een tijdje actief op de Nederlandse telefoniemarkt en zocht een geschikte onderhouds- en reparatieruimte. Na de overname veranderde de naam van de Electrische Werktuigen Fabriek in N.V. Nederlandsche Ericsson Telefoonfabrieken. Door de jaren heen groeide het bedrijf gestaag; het was lang een van de grootste werkgevers van Rijen. Als gevolg van de veranderende markt is het aantal werknemers van Ericsson inmiddels flink gedaald, maar het bedrijf bestaat nog steeds. Op 23 februari 1954 viel het besluit om deze weg langs het bedrijf de naam Ericssonstraat te geven.