Terug naaar Tijdmachine

1962

Uitbreidingsplan oost-zuid vastgesteld

Met de toenemende vraag naar woningen stelde de gemeente een nieuw uitbreidingsplan vast voor het buitengebied van Rijen.
Voor het buitengebied oost-zuid kwam er in 1962 een plan. Hierin zaten zo’n vierhonderd woningen langs de west- en noordrand en ongeveer duizend woningen aan weerszijden van de Hoeksestraat. Dit was het plan Wolfsweide. Het werd tussen 1974 en 1985 in etappes gerealiseerd.
Hierna was het gebied van de Vliegende Vennen aan de beurt. Veel woningbouw is hier intussen gerealiseerd, maar het gebied is tot in 2015 nog in ontwikkeling.
Ten zuiden van de spoorlijn, aansluitend aan de militaire wijk en de Kampstraat, kwam een nieuwe wijk die in de jaren negentig gerealiseerd werd.