Terug naaar Tijdmachine

1962

Gemeentevlag ingevoerd

Bij besluit van 30 juli 1962 stelde de gemeenteraad een vlag vast. De omschrijving luidt: ‘linksgeschuind van geel en blauw, met op het midden een Sint Petrussleutel, van het een in het ander’. De linksgeschuinde banen in de vlag laten een opgaande lijn zien, symbolisch voor ‘een belangrijk vliegveld dat in deze gemeente ligt’.
De Sint Petrussleutel heeft te maken met het oudst bekende wapen van de gemeente Gilze en Rijen dat voorkomt op een zegel, dat als randschrift voert: ‘Sigillum Communitatis Gilsensis 1615’.