Terug naaar Tijdmachine

1990

Uitbreidingsplan achter militaire wijk in Rijen gerealiseerd

In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam in Rijen het gebied ten zuiden van de spoorlijn in ontwikkeling, aansluitend op en ter afronding van de ‘militaire wijk’. Hier was wel heel wat aan vooraf gegaan. In dit gebied stonden, in de buurt van de Kampstraat, nog woningen die de Duitse bezetter had gebouwd. In de volksmond heette dit gebied de ‘Siedlung’. De gemeente had de tien als oorlogsbuit overgebleven woningen in 1949 van de Domeinen gekocht en ze voor de verhuur laten verbouwen tot eenentwintig woonhuizen. Het uitbreidingsplan voorzag in sloop van deze panden, zodat er zestig bungalows en andere woningen konden komen. Eén Duitse woning bleef staan. In de politiek en onder de bewoners deed dit nogal wat stof opwaaien. Er vonden huisuitzettingen plaats. Het betreffende uitbreidingsplan werd meermalen herzien en realisering werd tot in de jaren negentig telkens opgeschoven.