Terug naaar Tijdmachine

1980

Ruimte voor inbreidingsplannen

Met het verdwijnen van veel looierijen in de kom van Rijen vielen er veel ‘gaten’ in het centrum. In de volksmond waren dat het gat van Theeuwes, het gat van Aarts, het gat van de G.T.. Ook werden er onbewoonbaar verklaarde woningen gesloopt. Deze terreinen kwamen allemaal vrij voor woningbouw; anders gezegd: ze gaven ruimte voor inbreiding in het centrum van het dorp.  Voorbeelden hiervan zijn de woningen aan de Mariastraat en het Looiersveld, winkelcentrum De Laverije en het project de Leertuinen tussen Tuinstraat en Marijkestraat.