Terug naaar Tijdmachine

1981

Bongelakker (Rijen)

De straatnaam Bongelakker verwijst naar een oude veldnaam. Een bongel is een knuppel. Aan de oostzijde van de Laagstraat kwamen vaak kleine bosjes en randbeplantingen voor. Deze leverden hout voor allerlei knuppelwerktuigen, zoals dorsvlegels, maar bijvoorbeeld ook voor houten stoppen voor vaten.
Op 27 oktober 1981 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Bongelakker te geven.